Ten blog już nie jest aktualizowany!
Zapraszam na pemcorgi.weebly.com

26 stycznia 2014

Nowy rok przyniósł zaczął się pomyślnie dla Cuki, Mamby i Manga. Najwięcej powodów do radości ma Mamba - Vellico's MUMBO JUMBO. 24 stycznia, podczas międzynarodowej wystawy w Głogowie oceniał ją irlandzki sędzia Andrew Beare. Bardzo ładnie ją opisał: "Ładna, damska głowa, dobry, lisi wyraz, dobre kątowanie barków, dobry przód, zbalansowana linia grzbietowa, dobre tylne kątowanie, świetny zasięg ruchu, doskonała sierść". Mamba pokazała się w klasie pośredniej, otrzymała ocenę doskonałą, CWC, CACIB i BOB!

Vellico's MUMBO JUMBO na IV Międzynarodowej Wystawie
Psów Rasowych w Głogowie18 stycznia, podczas międzynarodowej wystawy w Trencinie na Słowacji zaprezentowali się Cuki i Mango. Cuki - Vellico's MOVE TO THE GROOVE - w klasie otwartej otrzymała ocenę doskonałą, CAC i Res-CACIB.

Od lewej: Renáta Kinbergerová i ENID EMOTION Kinberger's
oraz Roksana i Cuki

Vellico's MANGO TANGO w klasie pośredniej otrzymał ocenę doskonałą i CAC.

Vellico's MANGO TANGO

Oceniał pan Andrzej Zamoyski.